TDB

Komiteler

Türk Dişhekimleri Birliği Genel Başkanı ve Kongre Onursal Başkanı
Prof. Dr. Atilla Stephan Ataç

Antalya Dişhekimleri Odası ve Organizasyon Komitesi Onursal Başkanı
Gassan YÜCEL

Türk Dişhekimleri Birliği Öğrenci Kolu ve Kongre Başkanı
Batuhan Memik IŞIK

Türk Dişhekimleri Birliği Öğrenci Kolu Başkanvekili ve TDB Öğrenci Kolu Kongre Sorumlusu
Mertcan PEKTAŞ

Antalya Dişhekimleri Odası Öğrenci Komisyonu Başkanı ve Organizasyon Komitesi Başkanı
Nurbanu USTA

Antalya Dişhekimleri Odası Öğrenci Komisyonu Sekreteri ve Kongre Genel Sekreteri
Nihatcan VAROL

Türk Dişhekimleri Birliği Öğrenci Kolu Saymanı ve Mali Sorumlu
Yurdanur KIZILKAYA

Basım Yayım Komitesi
Gamze Nur TAŞDEMİR

Önemli Tarihler