TDB

Davet

Sevgili Meslektaşlarım,
Türk Dişhekimleri Birliği Öğrenci Kolu olarak düzenleyeceğimiz TDB 12. Ulusal Öğrenci Kongresin’de Antalya’da sizlerle birlikte olmaktan gurur duyuyorum. Bilimsel programıyla zengin, misafir markaların katılımıyla mesleki alandaki gelişimleri göz önünde bulundurabileceğimiz, dental olimpiyat, çeşitli workshoplarla kendimizi pekiştirebileceğimiz ve sosyal etkinliklerle biz ...

Sevgili Arkadaşlar,
Türk Dişhekimleri Birliği 12.Ulusal Öğrenci Kongresi bu sene Antalya'da. Kongremizin; insana, bilime, tüm sosyal bileşenleri ile sağlığa ve yaşadığımız çevreye verdiği değer ile bugüne gelen Türk Dişhekimleri Birliğine layık olması için çalışıyoruz.
Değerli hocalarımızı ve bütün meslektaşlarımızı bir arada görebileceğimiz, dental olimpiyatlar, SRT eğitimleri, bilimsel konferanslar eşliğinde ...

Önemli Tarihler